Үйлдвэрийн аялал

wusbnkd

Үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн бааз

Компанийн урд ширээ

Ерөнхий оффис

222

Хөгшрөлтийн кабинет, иж бүрэн шалгагч угсралтын цех

4111

Хөгшрөлтийн кабинет, иж бүрэн шалгагч угсралтын цех

Вунс (9)

Автомат шугам угсрах талбайн цех

Вунс (8)

Автомат шугам угсрах талбайн цех

1 (2)

Автомат шугам угсрах талбайн цех

1 (2)

Автомат шугам угсрах талбайн цех

Вунс (3)

Хөгшрөлтийн кабинет, иж бүрэн шалгагч угсралтын цех