CCD харааны мэдрэгч

  • Vision CCD туршилтын төхөөрөмж

    Vision CCD туршилтын төхөөрөмж

    Нэрнээс нь харахад харааны хяналт, шалгалт нь хяналтын бүтээгдэхүүнд хамаарна.Амьдралын бүхий л давхаргын аливаа бүтээгдэхүүнийг CCD харааны хяналт шалгалтыг ашиглан шалгаж болно.Салбарт хяналт шалгалт чухал хэсгийг эзэлдэг бөгөөд бүтээгдэхүүнийг гараар шалгах шаардлагагүй болсон.Энэ нь зөвхөн хөдөлмөрийн зардлыг бууруулаад зогсохгүй хүргэх хугацааг илүү үр дүнтэй болгодог.